Arrangement

Det har vært mange ulike arrangementer i historien til Programutvalget, men de siste par årene har vi først og fremst hatt:

Innhold

Fagkvelder

På fagkveldene får vi foredrag fra folk som driver med interessante ting på vårt felt.

Årsmøter og valgallmøter

En gang i semesteret velges styret for programutvalget på et valgallmøte (vår) eller årsmøte (høst). Alle studenter på bachelor- og masterprogrammet I:SK (og forløperen IT-SLP) har stemmerett på disse møtene.

Grøt hver fredag

Mange glade datalingvister samler seg i kantinen på fredag rundt kl 11.45 for å spise risgrøt. Av og til blir det sendt ut en doodle#ISK fredag morgen.

Andre arrangement

Tidligere har det blitt avholdt blant annet hytteturer, julebord og grillkvelder. Hvem vet - kanskje det skjer igjen?

Powered by MediaWiki
GNU Free Documentation License 1.3