Dagsorden generalforsamling 3.3.2015

Innhold

1. Konstituering av møtet

a. Valg av møteleder og referent

b. Godkjenning av innkalling

c. Godkjenning av dagsorden

d. Godkjenning av referat fra forrige allmøte


2. Presentasjon av PI:SK

3. Redegjørelse for regnskapet for høsten 2014

4. Semesterberetning og planer for resten av semesteret

5. Valg av nye medlemmer i styret

Følgende verv er på valg: Nestleder, Økonomiansvarlig og evt 4 nye styremedlemmer


6. Godkjenning av vedtektsendringer

1. Medlemskap

2. Generalforsamling og stemmerett

3. Generalforsamling og saker

4. Styremøter

5. Vedtekter

6. Oppløsning


Eventuelle andre vedtektsendringer.

7. Eventuelt andre saker

Powered by MediaWiki
GNU Free Documentation License 1.3