Datamiljø

Denne artikkelen tar for seg konfigurering av ulike applikasjoner i miljøet på Ifi's maskiner.

Innhold

Hjemmeområdet

Alle studenter ved UiO har et tildelt hjemmeområde som er tilgjengelig fra alle maskiner som er tilknyttet nettverket på UiO. Hjemmeområdet er en katalog som du selv eier og kan bruke til det du trenger å jobbe med på skolen. Siden du selv eier denne katalogen kan du lage nye kataloger og filer, samt slette som du ønsker der. Du kontrollerer tilgangen andre folk har til ditt hjemmeområde, så filene dine er trygge.

På linuxmaskiner symboliserer tilde (~) stien til ditt hjemmeområde. En tilde direkte etterfulgt av et brukernavn (~fafafa) symboliserer hjemmeområdet til den brukeren. Den enkleste måten å navigere til hjemmeområdet ditt er ved å starte en terminal. Les om bruk av shellet for å lære mer. Hvis du er redd for terminaler og heller liker vinduer, kan du navigere til hjemmeområdet via topp-panelet: Places > Home.

Filstruktur

Forslag organisering:

FHS

Tilgang hjemmefra

Det er enkelt å få tilgang til hjemmeområdet på UiO hjemmefra med SSH. For å fjernlogge seg inn på UiO's login-klynge, kjør følgende kommando i en terminal på din egen maskin:

$ ssh brukernavn@login.ifi.uio.no

Hvis du trenger å bruke grafiske programmer på UiO må du bruke trusted X11-forwarding:

$ ssh -Y brukernavn@login.ifi.uio.no

Du kan velge å bruke en SSH-nøkkel istedet for ditt UiO-passord når du logger deg inn. Dette har mange fordeler og kan være greit dersom du ikke vil skrive inn passord hver gang du logger deg på. For å opprette en ny nøkkel for egen maskin og kopiere denne nøkkelen til UiO, kjør følgende kommandoer:

$ ssh-keygen
$ ssh-copy-id brukernavn@login.ifi.uio.no

Nå skal du kunne logge deg inn med SSH på login-klyngen uten å bli bedt om passord. For mer informasjon om fjerninnlogging generelt, se artikkelen på termvaktwikien.

Terminalen

I standardoppsettet på Ifi's maskiner brukes gnome-terminal men du står fritt til å velge xterm. Alle terminaler installert på Ifi's maskiner gjør mer eller mindre samme jobben.

Shellet

Lenker

Screen

Versjonskontroll

Hvorfor?

Fint også for egne prosjekter.

Tegnsett

Hva er et tegnsett?

Et tegnsett er en samling regler for hvordan tegn skal representeres digitalt i en datamaskin. Alle sekvenser av tegn representeres i en datamaskin som sekvenser av tall kalt tegnkoder. Tegnsettet bestemmer hvilken tegnkode som representerer et tegn for en gitt mengde tegn fra et alfabet. For eksempel i ASCII tegnsettet er tegnene P og @ representert desimalt som tallene 80 og 64. Nyere tegnsett som ISO-8859-1 og UTF-8 bygger videre på ASCII tegnsettet med flere tegn fra forskjellige alfabeter (inkludert æ ø å) og de har forskjellige systemer for å behandle tegnene.

Alle programmer som har med tekst å gjøre trenger tegnsett for å representere tekst riktig. Hvis et inkompitabelt tegnsett blir brukt på feil data, kan innholdet oversettes feil og de motstridende tegnene vil bli erstattet med andre ikke ønskelige tegn. Et vanlig eksempel på dette er en fil som er skrevet i ISO-8859-1 og leses som UTF-8 - her vil filen mest sannsynligvis ende opp som tegnsalat.

Hvorfor UTF-8?

Akkurat dette kan vi kanskje spørre johanbev om å bidra til?

Tegnsett i terminalen

Programmer i terminalen som er satt til å bruke et spesielt tegnsett vil ende opp som tegnsalater hvis ikke terminalen bruker det sammme tegnsettet. Men frykt ei! Å konfigurere tegnsettet til en terminal er ganske enkelt. For å se hvilke tegnsett som er tilgjengelige på systemet kjører du kommandoen locale -a. I listen ligger det blant annet en engelsk og en norsk variant av UTF-8. For å bruke dem må variablen LC_ALL settes til en av disse verdiene og eksporteres til miljøet i terminalen:

$ export LC_ALL=en_US.utf8

Alle terminaler som startes opp etter dette vil nå bruke UTF-8 som tegnsett. For å gjøre dette permament må du putte setningen ovenfor i din ~/.profile fil eller ~/.envir fil slik at den blir kjørt hver gang du logger deg på.

Det er også lov til å bruke et gitt tegnsett bare for én terminal-økt:

$ LC_ALL=en_US.iso885915 xterm

Dette er nyttig hvis du av en eller annen grunn trenger å behandle tekst som er kodet med ISO-8859-15 i en egen terminal og du vanligvis bruker UTF-8.

Tips

Tilgang på oppslagsverk

Printerkvota

Her kan du sjekke printerkvoten din https://brukerinfo.uio.no/printing/

Skrivebordsmiljøer og vindusbehandlere

På Linux-maskiner kan du velge hvilket miljø som skal startes når du logger deg inn. Det fine med det er at alle kan tilpasse miljøet til hvordan de selv jobber best. Noen foretrekker å jobbe i et grafisk brukegrensesnitt med filbehandlere, skrivebord og ikoner, mens andre foretrekker å jobbe mest i terminaler og bruker tastaturet mer enn musa. Det finnes nemlig en god del alternativer til GNOME - som er standard på maskinene her.

En gjennomgang på hvordan du velger andre miljøer ligger her. Som standard kan du velge mellom miljøer som er installert i /usr/share/xsessions katalogen - GNOME, KDE eller WindowMaker. Hvis du ønsker å bruke et annet miljø kan du lese videre om dette her.

LaTeX

Pakker:

uio-maler?

Nettside

Powered by MediaWiki
GNU Free Documentation License 1.3